Agenda

2022.
Algemene Jaarvergadering is op 20 april 2022 te Presikhaaf.
De uitnodigingen zijn verstuurd.
Het samen gaan met S&O ptt Arnhem staat op de agenda.


2021.
Op 13 oktober 2021 was er weer een terugkomdag georganiseerd in de Vallom te Huisssen. Er waren 134 leden aanwezig.
Er zijn nog geen data vast gelegd voor de Algemene Jaarvergadering en de terugkomdag, zo gauw als de corona maatregelen dit toelaten gaat het bestuur dit regelen.

8 januari 2020.
Voor de derde keer is er een nieuwjaar bijeenkomst gehouden op het KPN kantoor, Singravelaan 2 te Arnhem. Er waren ?? deelnemers inclusief vrijwilligers van telefan en echtgenotes.
Vorige keer waren erĀ  62 leden aanwezig. Er zijn foto’s op de foto pagina.van de eerste keer.

6 April 2020.
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zou worden gehouden op 6 april, door de corona maatregelen is deze niet doorgaan.

Geef een antwoord