Bestuur

Voorzitter Joop Siebelink
en 2de penm. Rekhemseweg 85
7004 HA Doetinchem
Tel: 0314-333812
E-Mail: gpvra-voorz@gpvra.nl
Secretaris Bert Oosterhof
Zwanenveld 6365
6538 RP Nijmegen
Tel: 024-3445517
E-Mail: gpvra-secr@gpvra.nl
2de Penningmeester Willy Gunsing
Slotlaan 10
 7041 BJ ’s Heerenberg
  Tel: 0314-661269
 E-Mail: bestuurslidwg@gpvra.nl
Giro nummer; NL24INGB0008529477  tnv GPVR Arnhem
1 e Penningmeester Gerrit van der Kreeft
Moeshofweg  20
6883 GM Velp
0683446089
E-Mail:  g.h.vanderkreeft@hccnet.nl
Giro nummer; NL24INGB0008529477  tnv GPVR Arnhem

Ton ten Velde
Medemblikhof 76   6843 BT  Arnhem

De gegevens van de bestuursleden zijn alleen bedoeld om door de leden te gebruiken , om contact te zoeken met het bestuur.

Laat een reactie achter