Van het bestuur

Contributie aanpassing 2022.

Door de nieuwe belasting wet mag de subsidie van KPN niet meer zijn dan de betaalde contributie. Hierdoor wordt de basis contributie per 1 januari 2015 nu € 16,00 per jaar.

Deel name aan de terugkomdag komt hier boven op nog € 17,50 per persoon.

Per 2015 wil het bestuur de contributie zoveel mogelijk innen dmv automatische incasso.
Alle leden hebben hiervoor een formulier ontvangen.

Oproep vrijwilligers,

Voor de inventarisatie oude Telefonie en telegraaf spullen die op geslagen liggen in kelder wijkcentrale Presikhaaf.

Hiervoor is er nu een landelijke organisatie opgericht de STEN.

Info bij Joop Sibelink email; gpvra-voorz@gpvra.nl

Attentie e-mail,

Vele leden stappen over naar andere internet providers en krijgen vaak een ander e-mail adres, wilt u dat dan ook aan ons doorgeven.

Graag naar e-mail; gpvra-secr@gpvra.nl

Laat een reactie achter