Home

U bent terecht gekomen op de Website van de GePensioneerde Vereniging Regio Arnhem.

De vereniging bestaat uit gepensioneerde KPNérs en vutters van het vroegere telefoondistrict Arnhem/Nijmegen en organiseert een jaarlijkse ontmoetingsdag met financiële ondersteuning van PVKPN.
Tevens tracht de vereniging haar leden te informeren over actuele onderwerpen door zo nodig hiervoor gastsprekers uit te nodigen of de informatie hiervan op de eigen website te vermelden.

Laatste update (2-12-2023):

Foto bestuur vernieuwd.

VAN HET BESTUUR Op diverse pagina’s zijn privacy mededelingen opgenomen.
oproep aan leden om bij wijziging adres of e-mail dit door te geven.

FOTOALBUM ; Foto’s terugkomdag 11-10- 2023 geplaatst.

Documenten en Verslagen: concept verslag algemene ledenvergadering S&OPTT, 2022, geplaatst en secretarieel verslag GPVRA 2022, S&O PTT 2022, computerclub 2022, biljartclub022. verslag jaarvergadering 2022 GPVRA .

Nieuws;

Wij ontvingen op 2 december het bericht dat de heer Jos Laak op 1 december is overleden.

Nieuws archief ; geen

Agenda;
Op woensdag 11 oktober was de terugkomdag in Zalencentrum  Wieleman Westervoort.

Links: Link website S&O PTT toegevoegd

Let op; inlog procedure van PVKPN is gewijzigd per 1 december 2022, zie daarvoor de website  inspire.kpnnet.org

Laat een reactie achter