Home

U bent terecht gekomen op de Website van de GePensioneerde Vereniging Regio Arnhem.

De vereniging bestaat uit gepensioneerde KPNérs en vutters van het vroegere telefoondistrict Arnhem/Nijmegen en organiseert een jaarlijkse ontmoetingsdag met financiële ondersteuning van PVKPN.
Tevens tracht de vereniging haar leden te informeren over actuele onderwerpen door zo nodig hiervoor gastsprekers uit te nodigen of de informatie hiervan op de eigen website te vermelden.

Laatste update (2-11-2022):

Foto bestuur vernieuwd.

VAN HET BESTUUR Op diverse pagina’s zijn privacy mededelingen opgenomen.
oproep aan leden om bij wijziging adres of e-mail dit door te geven.

FOTOALBUM ; Foto’s terugkomdag 10-10- 2018 geplaatst.

Documenten en Verslagen: concept verslag algemene ledenvergadering 2019 geplaatst en secretarieel verslag 2019, 2020 en 2021.

Nieuws;

Vandaag ontvingen wij het bericht dat Ton Derksen op 5 juli 2022 is overleden.

We hebben op 1 maart bericht ontvangen dat ons erelid de heer Wim Huisintveld is overleden.

De Terugkomdag is dit jaar gehouden in zalencentrum Wieleman te Westervoort

Nieuws archief ; geen

Agenda;
Op woensdag 12 oktober was de terugkomdag in Zalencentrum  Wieleman Westervoort.

Links: Link naar stichting telecommunicatie Erfgoed Nederland aangepast naar canon en TELEFAN toegevoegd..

Let op; password PVKN is gewijzigd per 19 december 2021

Geef een antwoord