Home

U bent terecht gekomen op de Website van de GePensioneerde Vereniging Regio Arnhem.

De vereniging bestaat uit gepensioneerde KPNérs en vutters van het vroegere telefoondistrict Arnhem/Nijmegen en organiseert een jaarlijkse ontmoetingsdag met financiële ondersteuning van PVKPN.
Tevens tracht de vereniging haar leden te informeren over actuele onderwerpen door zo nodig hiervoor gastsprekers uit te nodigen of de informatie hiervan op de eigen website te vermelden.

Laatste update (20-02-2024):

Foto bestuur vernieuwd.

VAN HET BESTUUR Op diverse pagina’s zijn privacy mededelingen opgenomen.
oproep aan leden om bij wijziging adres of e-mail dit door te geven.

FOTOALBUM ; Foto’s terugkomdag 11-10- 2023 geplaatst.

Documenten en Verslagen: concept verslag algemene ledenvergadering S&OPTT/GPVRA, 2023, geplaatst en secretarieel verslag GPVRA 2023, S&O PTT 2023, computerclub 2022, biljartclub2023.

Nieuws;

Wij ontvingen op 2 december het bericht dat de heer Jos Laak op 1 december is overleden.

Nieuws archief ; geen

Agenda;

Op woensdag 20 Maart wordt de Algemene Jaarvergadering gehouden van S&O PTT/GPVRA. Eind februari ontvangt u een uitnodiging.

Op dinsdag 9 januari was de nieuwjaarsreceptie in het museum van centrale Presikhaaf, bezocht door ongeveer 40 leden en belangstellende.

Links: Link website S&O PTT toegevoegd

Let op; inlog procedure van PVKPN is gewijzigd per 1 december 2022, zie daarvoor de website  inspire.kpnnet.org

Laat een reactie achter